سالروز زمین لرزه پرتلفات فارس(1351 ش)

21 فروردین
زمین لرزه پرتلفات فارس

بامداد21فروردین 1351 (دهم آوریل 1972) زمین لرزه ای به شدت 7 و یک دهم در مقیاس ریشتر در استان فارس روی داد که ضمن آن بیش از 5هزار و 300 نفر از هموطنان کشته شدند. کانون زلزله منطقه «قیر» و «کازرین» بود که تا شیراز همه جا را تکان داده بود. منوچهر پیروز، استاندار وقت تلفات منطقه جهرم را بیش از نقاط دیگر گزارش کرده بود. این زلزله 3شهر و بیش از 70 روستا را ویران ساخته بود. بیشتر مقتولان این رویداد، زنان و کودکان بودند زیرا مردها در ساعت وقوع زلزله برای کار از خانه خارج شده بودند. این زمین لرزه 4 سال پس از زلزله خراسان روی داده بود که در زلزله خراسان بیش از 20 هزار تن جان خود را از دست داده بودند. اسناد مرکز جهانی جمع آوری تلفات و زیان های زمین لرزه ها نشان می دهد که در طول 30 سال منتهی به 1992، در ایران 13 زمین لرزه بسیار شدید روی داده که جمع تلفات آنها 90 هزار کشته بوده است. چند روز پس از زلزله دهم آوریل 1972  فارس، چنان زلزله ای در ایتالیا روی داد که ضمن آن بیش از 600نفر جان سپردند. ششم آوریل 2009 نیز یک زمین لرزه بیش از 270نفر را در ایتالیا بیجان ساخت.

 

Share