آغاز خروج سربازان فرانسوی از لبنان(1946میلادی)

10 آوریل
خروج سربازان فرانسوی از لبنان

با پایان جنگ جهانی اول و اضمحلال امپراتوری عثمانی در سال 1918میلادی، فرانسه سرزمین های لبنان و سوریه را اشغال کرد. اما پس از آن که آلمان در جریان جنگ جهانی دوم، فرانسه را تصرف کرد، لبنان، تحت نظارت ماموران حکومت فرانسوی دست نشانده آلمان موسوم به دولت ویشی قرار گرفت. در ژوئن سال 1941میلادی، نیروهای انگلیسی و ارتش فرانسه آزاد، لبنان را تصرف کردند. با این وصف، بر اثر مبارزات استقلال طلبانه مردم لبنان، دولت در تبعید فرانسه آزاد در سال 1943میلادی، با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در لبنان موافقت کرد. لبنان سرانجام در سال 1945 میلادی به استقلال رسید و در همین سال موافقتنامه خروج سربازان انگلیسی و فرانسوی از لبنان امضا شد و در آوریل 1946 میلادی، به اجرا درآمد و در آخرین روز دسامبر همین سال، اشغال رسمی لبنان خاتمه یافت و آخرین سرباز بیگانه خاک این کشور را ترک نمود.

 

Share