احکام وسواس - کثیرالشک

غسل جمعه

سوال:
من در غسل زياد شک مى کنم مثلاً وقتى طرف چپ را مى شويم شک مى کنم که طرف راست بدنم را مثلاً قسمتى از آن را شسته ام يا نه در اينجا تکليف من چيست؟(مرجع: آيت الله سيستاني)

پاسخ:
کثير الشک نبايد به شک خود اعتنا کند [ ۱ ] .

 

پي نوشت:
—---------------------------------------------—
۱ http://www.sistani.org/index.php?p=827020&id=1082&perpage=7

Share