کشف داروی معالج مالاریا از پوست درختی به نام "گنه گنه" توسط پیر پلیته و ژوزف کاوانتو (1820م)

12 آوریل
پشه آنوفل (عامل بیماری مالاریا)

گنه گنه درخت همیشه سبزی است از تیره روناس ها که خاستگاه اصلی آن مناطق مختلف امریکای جنوبی و به ویژه ارتفاعات کوه های آند می باشد، اما امروزه در مناطق دیگری نیز کشت می شود. گنه گنه از جمله درختانی است که مصرفِ دارویى شناخته شده ای دارد. از جوهر این درخت، داروی بسیار تلخی به نام کینین ساخته (تهیه) می شود. این دارو از ترکیبات آلیِ استخراج شده از پوست این درخت به عمل می آید. بر همین اساس، این کلمه، مشتق از کنیا به معنای پوست درخت می باشد. براساس داستانی، در نیمه نخست قرن هفدهم، در امریکای جنوبی از این دارو برای درمان بیماری مالاریا استفاده می شده است. اما به طور مسلم، گرد پوستِ این درخت در سال 1641 در انگلستان به فروش می رسیده است. با این حال، در 12 آوریل 1820م برای نخستین بار به صورت رسمی، ترکیبات آلی درختِ گنه گنه توسط پیِر پلیته و ژوزف کاوانتو در آزمایشگاه پاریس تجزیه گردید و تلاش برای تهیه کینین به صورت دارو وارد مرحله ای دیگر شد. امروزه کینینِ مصنوعی، تهیه شده و در بازار عرضه می شود.

Share