درگذشت "ژان لافونْتَن" شاعر و افسانه نویس معروف فرانسوی (۱۶۹۵م)

۱۳ آوریل
ژان دولافونتن«Jean de La Fontaine»(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

ژان دولافونتن ادیب و نویسنده معروف فرانسوی در هشتم ژوئن ۱۶۲۱م در فرانسه به دنیا آمد. وی پس از طی تحصیلات نامرتب اولیه كه با مطالعات آزاد همه جانبه كامل شد، به تحصیل الهیات و حقوق پرداخت، اما خیلی زود از هردو رشته به دلیل عدم علاقه دست كشید و راهی پاریس شد. لافونتن در پاریس در محافل ادبی شركت جست و از سی سالگی به نویسندگی روی آورد. وی پس از نگارش چند نمایش نامه و منظومه اثر زنده و زیبای خود را به نام فابْلْ ها یا افسانه ها و داستان ها، شامل داستان های اخلاقی كوتاه كه غالباً قهرمانان آن از حیوانات یا اشیای بی جان است، خلق كرد. هر داستان، قصه كوتاهی از جانوران است كه رفتاری مانند آدمیان دارند و هر یك مشتمل بر نكته ای در رفتار انسانی است كه اگرچه ظاهر ساده و جذاب این داستان ها، آنها را محبوب اطفال ساخته است، اما بسیاری از آنها، متضمن هجو جامعه معاصر فرانسه و خرده گیری جدی بر آن است. در این افسانه ها كه شامل شش جلد و ۱۲۴ فابْلْ و داستان است، پند و اندرزهای فراوان دیده می شد. او زشتی ها و زیبایى ها را با لطف و شیرینی تمام و قدرت كلام و اغلب از زبان جانوران بیان كرده است. این اثر، پس از انتشار، شهرتی عالم گیر به دست آورد. و درخشانی اشعار و بیان مطالب در این داستان ها و لطایف و نكات مندرج در آنها، لافونتن را در زمره اساتید ادبیات جهان قرار داد. لافونتن در این اثر، با استفاده از سنت ها و داستان ها و آثار فكری شرق، به ویژه كلیله و دمنه، افسانه های خود را به شعر درآورد. در فابل ها یا افسانه ها كه تصویری از زندگی انسان بر زمینه زندگی حیوانات است، همه خصوصیات روحی بشر منعكس است. لافونتن از فابْل های خشك وبی روح گذشته، داستان های زنده ساخته كه در آنها عالم احساس و نظم واقعی طبیعت نمودار می گردد. تسلط و زبردستی در قالب اشعار و نیز تیزبینی و در نظر گرفتن نكته های اخلاقی، بذله گویى های عمیق و ظرافت شعر، فابل های لافونتن را بر همه تمثیل های گذشته برتری داده است. اصالت آثار لافونتن در شیوه پرداخت آنهاست. زمینه سازی یا دورنما سازی، روایتی سریع همراه با دیالوگ های نمایشی، گره گشایى و نتیجه گیری اغلب در یك بیت، یا بیان كوتاهی از اندیشه شخصی، و داستانی كه حكایت می شود و در برابر دیدگان به نمایش درمی آید، از ویژگی های آثار لافونتن است. دولافونتن از حكایت همراه با پند اخلاقی روشن، شكل داستانی را آفرید كه در آن، روایت، توصیف، مشاهده، طنز و مكالمه ارزش مستقلی دارد و اهمیت اخلاق در حد یك واقعه است. از لافونتن آثار متعددی بر جای مانده كه رؤیای مغول و منظومه گنه گنه از آن جمله اند. با این حال، افسانه های او آن قدر شهرت دارد كه شاید اثر كمتر شاعر و نویسنده ای آن قدر سرشناس باشد. ژان دولافونتن سرانجام در ۱۳ آوریل ۱۶۹۵م در هفتاد و چهار سالگی درگذشت.

 

Share