عقب نشینی سربازان متجاوز انگلیسی از بندر اسكندریه مصر (1807م)

19 آوریل
بندر اسکندریه مصر(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

دولت انگلیس كه برای به دست آوردن منافع بیشتر، در صدد گسترش مستعمرات خود در نقاط مختلف جهان بود، در اوایل قرن نوزدهم میلادی تصمیم گرفت سرزمین مصر را كه جزو امپراتوری عثمانی بود به تصرف خود درآورد. به همین دلیل ناوگان انگلیس به مصر حمله كرد و بندر اسكندریه را اشغال نمود. اما محمدعلی پاشا، والی مصر با كمك مردم و علمای این كشور كه فتوای جهاد علیه مهاجمین را داده بودند، به دفاع از مصر پرداخت. در این نبرد، مردم مسلمان مصر با شجاعت و از خودگذشتگی بسیار مبارزه كردند و دشمن را كه به پیشرفته ترین سلاح های آن دوران مجهز بود، شكست دادند. در پی این شكست، نیروهای مهاجم انگلیسی نیز در 19 آوریل 1807م از بندر اسكندریه مصر عقب نشینی كردند.

 

Share