مرگ "آفاناسی فیت" شاعر و ادیب برجسته روسی (۱۸۹۲م)

۱۹ آوریل
آفاناسی فیت(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

آفاناسی فیت شاعر برجسته روسی در ۵ دسامبر ۱۸۲۰ م در ناحیه اورال روسیه به دنیا آمد. وی نخست در مدرسه شبانه روزی كه در استونی امروزی قرار داشت، آموزش دید و سپس وارد دانشكده زبان‏شناسی در دانشگاه مسكو گردید و تا سال ۱۸۴۴ م به تحصیل اشتغال داشت. فیت آن‏گاه وارد خدمت نظام شد و مدت ۸ سال در شهرهای مختلف خدمت نمود. در سال ۱۸۵۳م به گارد ویژه منتقل شد و از این فرصت استفاده نمود تا در پترزبورگ با نویسندگان برجسته روس آشناشود. تلاش عمده فیت در ابتدا بازستانی عنوان اشرافی خود بود كه در سال ۱۸۷۳م با فرمان تزار محقق گردید. آفاناسی فیت سرودن شعر را از دوره دانشجویى آغاز كرد و در ۱۸۴۰م اولین مجموعه شعرش را منتشر نمود. وی در عین حال اشعار خود را در دو نشریه محلی ارائه می‏كرد. بسیاری از اشعار تغزلی مشهور او مربوط به همین دوره می‏باشد. وی در اول كار شاعری وصّاف بود كه به توصیف هنرمندانه صحنه‏های تجسمی همت می‏ گماشت. مجموعه‏های بعدی اشعارش، تحسین و ستایش منتقدان برجسته را در پیداشت. وی در اشعارش از بیان اعتقادات ایدئولوژیك دوری می‏جست و از نظر سیاسی نیز، گرایشاتی محافظه كارانه داشت. او معتقد بود هنر فقط یك هدف دارد و آن خدمت به زیبایى است. شعر فیت فراتر از همه به دو موضوع و مضمون می‏پردازد؛ طبیعت و عشق. دیگر موضوع اشعار وی را می‏توان مضامین فلسفی یا متأمّلانه دانست. اشعار او درباره طبیعت دارای نگاهی عمیق، دقیق و ظریف است. او همه چیز را با نگاهی تیزبین می‏بیند و زیبایى در اشعار او بعضاً مرموز و غیرعادی است. در شعر فیت، طبیعت زنده است. با انسان سخن می‏گوید و متقابلاً انسان هم با او سخن می‏گوید. باید افزود فیت از ستایشگران شوپنهاور فیلسوف آلمانی است و اشعاری سروده است كه حاكی از نوعی بدبینی است. جوهر اصلی شعر او را رؤیاها، احساسات گریزپا و احساسات مبهم تشكیل می‏دهد. از آثار فیت می‏توان از آتش‏های شبانه، در شبی جنوبی بر كومه علف، زمانی دراز بی‏حركت ماندم و ترجمه آثاری از شوپنهاور، گوته، فاوست و شاعران كلاسیك لاتین و نیز دوره سه جلدی خاطراتش یاد كرد. آفاناسی فیت درس در سن هفتاد و دو سالگی در ۳ دسامبر سال ۱۸۹۲م درگذشت.

Share