محاصره برلین توسط ارتش شوروی در آخرین روزهای جنگ جهانی دوم(۱۹۴۵میلادی)

۲۵ آوریل
محاصره برلین توسط ارتش شوروی(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

در حالی که تمام مقاومت های نیروهای نازی در برابر متفقین با شکست مواجه می شد و جنگ جهانی دوم آخرین روزهای خود را پشت سر می گذاشت، در روز ۲۵ آوریل ۱۹۴۵میلادی، ارتش سرخ شوروی، برلین پایتخت آلمان را تحت محاصره گرفت و نیروهای شوروی پس از دور زدن برلین، در غرب این شهر شروع به پیشروی کردند. دو روز بعد، نیروهای امریکا و شوروی در مسیر حرکت خود در دو جهت مخالف، در قلب آلمان به هم پیوستند و نیروهای آلمان به دو قسمت تقسیم شدند. در این زمان قدرت مقاومت ارتش آلمان نازی به کلی در هم شکسته شد و سربازان آلمانی، نه فقط به علت از دست دادن روحیه و احساس شکست، بلکه به خاطر نرسیدن مهمات و مواد غذایى دسته دسته تسلیم می شدند. هم چنین وحدت فرماندهی از میان رفته و هیتلر کنترل خود را بر باقی مانده ارتش آلمان از دست داده بود. با تنگ تر شدن حلقه محاصره برلین، دیگر تردیدی برای هیتلر باقی نمانده بود که مقاومت آخرین سربازان وفادار او هم تا چند روز دیگر به پایان خواهد رسید. با تصرف کامل برلین و خودکشی هیتلر، آلمان هم تسلیم متفقین شد و جنگ جهانی دوم نیز پایان یافت.

 

Share