حركت اولین كشتی مسافربری با نیروی بخار در انگلستان (1840م)

26 آوریل
حركت اولین كشتی مسافربری با نیروی بخار در انگلستان(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

سال 1840 از لحاظ پیشرفت دریانوردی اهمیت خاصی دارد: زیرا در این سال بود که اولین کشتی بخار پروانه دار به نام بریتانیا روی خط لیورپول- نیویورک به کار افتاد. در سال 1843 اولین کشتی پروانه دار فرانسوی به نام ناپلئون تحت نظر اوگوستن نورمان Augustin Normand سازنده کشتی در بندر هاور ساخته و به آب انداخته شد و سرعت آن 11 گره دریایی بود. به تدریج که ممالک مختلف وارد در این رقابت می شدند ظرفیت کشتی ها افزایش می یافت، وسایل استراحت تکمیل می شد، ماشین ها اصلاح می گردید و سرعت ها رو به تزاید می رفت.

Share