درگذشت سیاست مدار آفریقایی و بانی استقلال غنا، قوام نکرومه(1972میلادی)

27 آوریل
قوام نکرومه,kwame nkrumah,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

قوام نِکْرومه، سیاست مدار معروف آفریقا و پایه گذار استقلال کشور افریقایى غنا در 18 سپتامبر 1909میلادی به دنیا آمد. وی پس از اخذ دکترای رشته علوم اجتماعی در یکی از دانشگاه های امریکا، رئیس انجمن دانشجویان افریقایى در امریکا و کانادا شد و به فعالیت سیاسی روی آورد. وی در سال 1947 به دبیر کلی حزب اتحاد غنا رسید ولی این حزب را به دلیل بی کفایتی و اختلافات داخلی رها کرد. نکرومه از آن پس حزب ملی خلق را تأسیس کرد و به مبارزه علیه حضور انگلیسی ها در غنا پرداخت.
نکرومه در سال 1951م در انتخابات پارلمانی به پیروزی رسید و به نخست وزیری غنا دست یافت. وی در مارس 1957میلادی که غنا به خود مختاری از انگلیس دست یافت، در سمتِ خود ابقا شد و غنا را به عضویت سازمان ملل رساند. نکرومه به دنبال استقلال غنا در سال 1960م به ریاست جمهوری این کشور رسید ولی در 24 فوریه سال 1966میلادی در حالی که در یک سفر رسمی در چین به سر می بُرد، به دنبال یک کودتای نظامی هوادار غرب، از قدرت خلع شد. وی سپس به گینه رفت و تا پایان عمر خود در آن کشور ساکن بود.
قوام نکرومه سرانجام شش سال پس از کودتا در 27 آوریل 1972میلادی در 63 سالگی در گینه درگذشت. قوام نکرومه به عنوان یکی از مبارزان نامی افریقا، در تجدید حیات این قاره سهم بزرگی دارد و در تحکیم قدرت سازمان وحدت افریقا، تلاش فراوانی از خود نشان داد. قوام نکرومه در اکثر کشورهای افریقایی به صورت یک چهره مثبت و محبوب شناخته شده است و در غنا به عنوان پایه گذار استقلال این کشور یاد می شود.

Share