مزایای شیر مادر

شیر مادر,باز هم مزایای شیر مادر,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

بررسی ها نشان می دهد شروع هرچه سریع تر تغذیه نوزادان نارس با شیر مادر با پیامدهای بهتر عصبی- تکاملی همراه است.
مطالعات نشان می دهد نوزادان خیلی نارسی که در اولین ماه تولد با شیر مادر تغذیه می شوند، از پیامدهای تکاملی و عصبی بهتری در سنین مدرسه برخوردار هستند.
محققان استرالیایی ۱۸۰ نوزادی که قبل از هفته ۳۰ بارداری متولد شده بودند یا وزنی کمتر از ۱۲۵۰ گرم داشتند را مورد مطالعه قرار دادند.
داده ها در مورد تغذیه در ۲۸ روز اول زندگی ثبت شد، MRI مغزی در زمان معادل ترم در سن ۷ سالگی انجام شد، همچنین آزمون های حرکتی و شناختی در سنین ۲ و ۷ سالگی انجام شد.
هر روز اضافی که یک نوزاد بیش از ۵۰% تغذیه خود را از شیر مادر دریافت می کرد عملکرد او در آزمون های هوشی، ریاضی، حافظه کارکردی و عملکرد حرکتی در سنین ۷ سالگی بهتر بود.
افزایش دریافت شیر مادر با افزایش حجم ماده خاکستری در زمان معادل ترم (و نه در ۷ سالگی)، همراه بود.
محققان می گویند این یافته ها بر دریافت شیر مادر به عنوان تغذیه اصلی برای نوزادان نارس، تأکید دارند.

Journal of Pediatrics July 26,2016.
منبع: نشریه نوین پزشکی- شماره ۶۲۷- ۱ شهریور ۹۵

Share