صدور دستور عقب نشینی كامل نیروهای امریكا از ویتنام (1975م)

28 رجب
عقب نشینی نیروهای آمریکایی از ویتنام(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

پس از خروج استعمارگران فرانسوی از ویتنام و انعقاد معاهده ژنو در 20 ژوئیه 1954م، به منظور تقسیم ویتنام به دو قسمت شمالی و جنوبی، اغتشاش و هرج و مرج در این كشور ایجاد شد. از این رو امریكا به بهانه اجرای مفاد عهدنامه ژنو، نیروهای خود را وارد ویتنام ساخت. ادامه این روند باعث شعله ور شدن آتش جنگ امریكا و ویتنام شمالی گردید و تلفات سنگینی به دو طرف وارد شد. طولانی شدن جنگ، هزینه های سرسام آور این لشكركشی بی نتیجه و گسترش اعتراضات مردم، سردمداران امریكا را وادار ساخت تا برای پایان جنگ فكری بكنند. با روی كار آمدن ریچارد نیكسون، تلاش ها برای پایان دادن به دخالت نظامی امریكا ابعاد وسیعی یافت و در نهایت در 28 آوریل 1975م، وی دستور عقب نشینی كامل نیروهای امریكایی از ویتنام را صادر كرد. به دنبال خروج نیروهای امریكایی، دولت ویتنام جنوبی سقوط كرد و ویتنام شمالی و جنوبی، كشور واحدی تشكیل دادند. در طی جنگ امریكا علیه ویتنام كه بیش از ده سال به طول انجامید، بیش از سه میلیون ویتنامی و پنجاه هزار امریكایی كشته و چندین برابر آن، مجروح شدند. با خروج نیروهای نظامی امریكا از ویتنام، اولین شكست امریكا از كشوری كوچك شكل گرفت و حیثیت بین المللی ایالات متحده امریكا در جهان را لكه دار ساخت.

 

کلمات کلیدی: 
Share