شكست آلمان نازی از متفقین در آخرین روزهای جنگ جهانی دوم(1945میلادی)

29 آوریل
پرچم آلمان,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

نیمه دوم جنگ جهانی دوم توأم با شکست و عقب نشینی برای ارتش آلمان بود. در سال 1944میلادی قسمت اعظم منطقه بالکان از وجود آلمان ها پاک گردید و سپس لهستان و اتریش نیز از اشغال نازی ها خارج شد.آلمان ها از طرف غرب نیز مجبور به عقب نشینی از فرانسه ، بلژیک و هلند شدند تا اینکه در جریان حمله متفقین در فوریه 1945میلادی،خطوط دفاعی آلمان شکافته شد. در ماه مارس همان سال متفقین از رود راین گذشته و در بیست و چهارم آوریل نیز روس ها از شرق وارد برلین پایتخت آلمان شدند. هم چنین در پی پیروزی متفقین در ایتالیا، حدود یک میلیون سرباز آلمانی مستقر در این کشور، خود را تسلیم متفقین کردند. این شکست بزرگ در حالی که برلین زیر آتش نیروهای شوروی قرار داشت، هیتلر را از پیروزی در جنگ، کاملاً نا امید کرد و در نهایت، آلمان نازی را به پذیرش شکست مجبور ساخت.

Share