خودكشی آدولف هیتلر رهبر خون خوار آلمان نازی(1945میلادی)

1 می
آدولف هیتلر,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

آدولف هیتلر، رهبر پیشین آلمان در بیستم آوریل 1889میلادی در یک خانواده فقیر آلمانی الاصلِ اتریشی به دنیا آمد. زندگی دوران کودکی هیتلر با فقر و تنگ دستی سپری شد و پس از تحصیل در رشته نقشه کشی، با فروش تابلوهای خود، امرار معاش می کرد. هیتلر در 24 سالگی به وطن اصلی خود، آلمان بازگشت و با شروع جنگ جهانی اول، داوطلب خدمت در نظام شد. هیتلر پس از جنگ جهانی اول که در آن ترفیع درجه پیدا کرد و نشان افتخار به دست آورد، توانست با قدرت و نیروی کلام خود به رهبری حزب ناسیونال سوسیالیست کارگری آلمان موسوم به حزب نازی دست یابد. این حزب در طی سالیان بعد تبدیل به دومین حزب عمده آلمان گردید و هیتلر توانست با به دست آوردن 37درصد آرا در انتخابات پارلمانی سال 1933م، حکومت دیکتاتوری خود را آغاز کند. هیتلر از همان ابتدا، هدف های نازیسم را برضد عقاید مارکسیسم، کاپیتالیسم و صهیونیسم با تاکید بر ناسیونالیسم و نظریه نژاد برتر که نژاد آلمان را مافوق دیگر اقوام بشری می دانست، قرار داد. وی برنامه ریزی متمرکزی را برای به سامان آوردن امور متشتت آلمان پس از جنگ عملی ساخت و با نظارت قاطع بر تولید و توزیع، از آلمان کشوری نیرومند و پیشرفته از لحاظ صنعتی پدید آورد. هیتلر هم چنین با گسترش صنایع نظامی، خدمت زیر پرچم را اجباری کرد و شروع به مسلح نمودن سربازان نمود. او در سال 1936میلادی، با موسولینی، دیکتاتور ایتالیا پیمان اتحاد بست و زمینه را برای آغاز جنگ گسترده و جهانی فراهم آورد. در ماه مارس 1938میلادی هیتلر سرانجام فکری را که از آغاز زمام داری درسر داشت عملی کرد وفرمان حمله به خاک اتریش را صادر نمود. با الحاق سرزمین اتریش به آلمان، هیتلر از چکسلواکی خواست تا منطقه سودِت را به آلمان ملحق کند. دراین میان سکوت قدرت های منطقه راه را برای زیاده خواهی های هیتلر باز کرد و هیتلر پس از اطمینان ازعدم مداخله شوروی، جنگ جهانی دوم را آغاز کرد. با فروزان شدن شعله های جنگ جهانی دوم، میلیون ها نفر جان خود را از دست دادند و ده ها کشور در آن حضور یافتند. در نهایت در پایان جنگ که با شکست آلمان و فتح برلین توسط ارتش سرخ شوروی سابق همراه بود، آدولف هیتلر در اول ماه مه 1945میلادی کمی قبل از رسیدن سربازان شوروی به محلّ اقامتش، به ضرب گلوله ای در 56 سالگی خودکشی کرد و به زندگی سراسر قتل و خون ریزی و آدم کشی خود پایان داد. قبل از مرگ هیتلر، همسرش نیز که دو روز قبل از آن به عقد هیتلر درآمده بود، با خوردن کپسول سم، به عمر خود خاتمه داد.

 

Share

دیدگاه‌ها

خون خوار خودتون هستید وگرنه بلندگوی صهیونیسم و سرمایه داری بهرهکشی نمیشدید.پاک ترین آدم دنیا پیشوا آدولف هیتلر که هنوز شرم دارم اورا با نام صدا کنم چون جملات در وصف او نمی گنجند.

برادر محترم؛ اولاً ادبیات خودتان را کمی تجدید نظر کنید روش بهتره
ثانیاً رابطه ای که شما با ایشان دارید ظاهراً به قوم خویشی شبیهه و عمق این رابطه از اول و آخر گفتارتان مشخصه
آقایان مسئول سایت این هیتلر ظاهرا قوم و خویش داشته ما خبر نداشتیم.

آقای محمدرضا، چرا تهمت می زنی برادر من!!!!
این پیشوا هم پیشکش خودتون . إن شاءالله با هیتلر محشور بشید تا لذت ببرید از آخرتتان.