انتخاب نلسون ماندلا به عنوان اولین رئیس جمهور سیاه پوست افریقای جنوبی(1994میلادی)

1 می
نلسون ماندلا(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

نلسون ماندلا رهبر مبارزان سیاه پوست ضد تبعیض نژادی در جنوب افریقا، در سال 1918میلادی به دنیا آمد. وی در سال 1944میلادی به کنگره ملی افریقا پیوست و پس از مدتی، رهبری آن را بر عهده گرفت. او در نیمه دوم دهه 1940 میلادی و در تمام طول دهه 1950 میلادی از چهره های اصلی کنگره ملی افریقا در مبارزات مردمی علیه رژیم تبعیض نژادی به شمار می رفت. نسلون ماندلا در سال 1960میلادی شاخه نظامی کنگره را پایه ریزی کرد و تلفات قابل توجهی به نیروهای دولت آپارتاید وارد آورد. ماندلا در اوت 1962میلادی به اتهام تلاش برای ساقط کردن دولت افریقای جنوبی دستگیر و به حبس ابد محکوم شد. نسلون ماندلا از آن تاریخ تا سال 1989میلادی به مدت 27 سال، در زندان های سیاسی مختلف رژیم نژادپرست افریقای جنوبی به سر برد و به عنوان معروف ترین زندانی سیاسی جهان شناخته شد. سرانجام در پی تغییرات سیاسی در کادر رهبری رژیم افریقای جنوبی، نلسون ماندلا آزاد شد. آزادی ماندلا و نزدیک شدن دولت آپارتاید به او، به دلیل کم کردن خطر بالقوه این مبارزه سیاه پوست و نیروهایش برضد دولت پروتوریا صورت گرفت. در نهایت، نلسون ماندلا در اول ماه می سال 1994 میلادی به عنوان اولین سیاست مدار سیاه پوست به ریاست جمهوری کشور افریقای جنوبی برگزیده شد. ماندلا در پایان دوره پنج ساله ریاست جمهوری خود، داوطلبانه از این سمت کناره گیری کرد و یکی از یاران او در مبارزه برای رفع تبعیض نژادی از افریقای جنوبی، به نام تامبو امبکی به ریاست جمهوری انتخاب گردید.

 

Share