روز معلم

۱۲ اردیبهشت
روز معلم(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

استاد مطهری پس از عمری مجاهدت در راه خدا و تلاش خستگی ناپذیر در زمینه های فرهنگی، سیاسی و مذهبی به دست جاهل ترین و جنایتكارترین دشمنان اسلام به ملكوت اعلی پیوست. او كه معلم اخلاق، فلسفه، عرفان و مسائل اقتصادی بود در تمامی این زمینه ها كارهای تحقیقاتی و بنیادی شایسته ای انجام داده است. به همین مناسبت ۱۲ اردیبهشت، سالروز شهادت این معلم نمونه و اسوه تقوا در نظام جمهوری اسلامی ایران، به عنوان روز معلم نامگذاری شده است تا همواره و همه ساله ضمن بزرگداشت خاطره آن رادمرد بزرگ و مجتهد و فیلسوف بلندآوازه، از زحمات بی شائبه و ایثارگرانه طبقه عظیم معلمان كه وظیفه سنگین آموزش و پرورش كودكان، نوجوانان و جوانان این مرز و بوم را برعهده دارند، قدردانی گردد.

Share