آغاز جنگ دریایی انگلیس و آرژانتین بر سر جزایر فالْكْ لَند (1982م)

2 می
جزایر فالْكْ لَند (گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

جزایر فالْكْ لند (مالویناس) كه در مجاورت آرژانتین و نزدیك قطب جنوب واقع شده اند، در سال 1832م به اشغال انگلستان درآمدند. با این حال، آرژانتین همواره این جزایر را متعلق به خود می دانست. در دوم آوریل 1982م، حكومت ژنرال ها در آرژانتین هم كه برای تحكیم موقعیت داخلی خود در پی یك ماجراجویی نظامی بودند، این جزایر را تصرف كردند. هرچند دولت آرژانتین به دلیل بی اهمیت بودن موقعیت این جزایر و بُعد مسافت انگلستان تا آرژانتین و نیز مخارج سنگین لشكركشی به فالْكْ لند توقع واكنش خاصی از جانب انگلیس نداشت ولی عكس العمل مارگارت تاچر، نخست وزیر وقت انگلستان شدیدتر از حد مورد تصور ژنرال ها بود. خانم تاچر طی نطقی تهدید كرد كه اگر آرژانتینْ این جزایر را ترك نكند و غرامت این عمل را نپردازد، از جانب انگلیس مورد تهاجم قرار خواهد گرفت. با بی اعتنایی آرژانتین به این تهدید، خانم تاچر با بزرگ ترین و پرخرج ترین لشكركشی نظامی انگلستان پس از جنگ جهانی دوم، به جنگ آرژانتینی ها رفت و پس از طی دوازده هزار كیلومتر، نبرد دریایی سختی از روز دوم مه 1982م بین ناوگان دریای دو طرف، در منطقه روی داد. در نهایت جنگ فالك لند پس از چهل روز با تسلیم باقی مانده نیروهای آرژانتینی در 14 ژوئن پایان یافت. جنگ فالك لند با وجود مخارج بسیار سنگین آن، باعث شد تا خانم تاچر در میان انگلیسی ها به بانوی آهنین ملقب گردد.

 

Share