مرگ "ادگار هُووِر" رئیس سازمان پلیس مخفی امریكا (1972م)

3 می
ادگار هُووِر(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

 

ادگار هوور،رئیس پیشین پلیس مخفی اف.بی.آی یا اداره آگاهی امریكا و معمار اصلی این سازمان، در اول ژانویه 1895م به دنیا آمد و پس از اتمام تحصیلات خود، وارد اداره آگاهی امریكا شد. وی به سرعت مدارج ترقی را دراین سازمان طی كرد، به طوری كه در 26 سالگی فرد شماره دو اف.بی.آی بود و در 29 سالگی به ریاست اف.بی.آی منصوب شد. هوور در زمان ریاست هشت رئیس جمهور امریكا در رأس بزرگ ترین سازمان پلیس مخفی جهان قرار داشت. او در حدود نیم قرن از عمرش را در مقام ریاست این سازمان صرف مبارزه با كمونیسم وگروه های چپ گرا كرد. هرچند اف.بی.آی در سال 1908م تأسیس شده بود اما عملا قدرت و اقتدار خود را از زمان ریاست ادگارهوور براین سازمان به دست آورد. هوور از اف.بی.آی، یك سازمان هراس انگیز و مجهز، با پیچیده ترین وسایل الكتریكی نظارت و جاسوسی در امریكا به وجود آورد. او در سال های جنگ دوم جهانی و شدیدتر از آن در سالهای جنگ ویتنام به بهانه تامین امنیت ملی امریكا، حتی مكالمات تلفنی افراد عادی امریكا را تحت كنترل اف.بی.آی درآورده بود. اف.بی.آی در دوران ریاست هوور در كشف بسیاری از جریان ها و شبكه های سیاسی مخفی، موفق تر و پیشتازتر از سازمان جاسوسی امریكا، سیا، عمل می كرد. او برای یك صد میلیون نفر از جمعیت امریكا پرونده های مكتوب شامل تمام خصوصیات تشكیل داد و آنها را آرشیو كرده بود. ادگار هوور سرانجام در سوم ماه مه 1972م در 77 سالگی درگذشت.

 

Share