مرگ "فِرِدْریش هومبولدْ" جغرافی دان آلمانی و پدر جغرافیای نوین (1859م)

6 می
فِرِدْریش هومبولدْ(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

فردریش ویلهلم هانریش الكساندر هومبولْدْ جغرافی دان معروف آلمانی در 14 سپتامبر 1769م دربرلین در آلمان به دنیا آمد. وی از آغاز جوانی، تحصیلات منظمی نكرد و به رشته های گوناگون گرایید. با این حال پس از چندی به گیاه شناسی و علوم طبیعی علاقه مند شد و از 21 سالگی سفرهای علمی خود را به نقاط مختلف جهان آغاز كرد. او آزمایش هایى درباره جریان برق در عضلات اعصاب انجام داد و از گیاهان و مواد زمینی نمونه های فراوانی گرد آورد. هومبولد درباره جریان های اقیانوسی در كرانه های امریكای جنوبی مطالعه كرد كه این جریان هنوز به نام او است. وی درباره آتشفشان های امریكا تحقیق كرد و دریافت كه امتداد آنها بر خط راست است. همبولد هم چنین شدت انحراف مغناطیسی را در مسیری از دو قطب زمین به سوی استوا اندازه گرفت و نسبت تنزل دما با ارتفاع را تعیین نمود. او سالیانی در ایالات متحده ماندگار شد و درباره آثار تاریخی سرخپوستان تحقیقات پرارزشی كرد. هومبولد در دوران طولانی عمر خود اطلاعاتی وسیع و مداركی فراوان جمع آوری نمود و در هفتاد سالگی، این اطلاعات را در كتابی به نام كیهان انتشار داد. وی در این كتاب كوشیده است تا زمین را از لحاظ كیهانی مورد بحث قرار دهد. این كتاب یكی از جالب ترین كتاب هایى است كه در تاریخ علم نوشته شده است و به عنوان نخستین دایرةالمعارف دقیق و مستند در باب جغرافیا و زمین شناسی به شمار می رود. مجموعه كتاب كیهان تا جلد چهارمش در زمان خود هومبولد انتشار یافت و جلد پنجم آن پس از مرگش منتشر شد. كتاب و تحقیقات هومبولد كه بر اساس كشف راز چگونگی زمین و جهان استوار بود، باعث گردید كه وی را پایه گذار جغرافیای نو بدانند. هم چنین همبولد را مؤسس دانش ژئوفیزیك دانسته اند كه به عنوان شاخه ای از فیزیك به زمین و پدیده های فیزیكی و از جمله تغییرات شتاب جاذبه، زلزله و مانند آن می پردازد. فردریش هومبولد سرانجام در ششم مه 1859م در 90 سالگی درگذشت.

 

Share