تولد "فرانسوا رائول" شیمی دان فرانسوی (۱۸۳۰م)

۱۰ می
تولد فرانسوا ماری رائول(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

فرانسوا ماری رائول شیمی دان فرانسوی در ۱۰ مه ۱۸۳۰م در پاریس به دنیا آمد. وی پس از اخذ دكتری از دانشگاه پاریس به تحقیقات علمی در شیمی پرداخت تا اینكه پس از سال ها تحقیق و بررسی و آزمایش، به عنوان یكی از پایه گذاران دانش نوین شیمی و فیزیك مطرح شد. رائول در زمنیه كاهش نقطه انجماد و افزایش نقطه جوش مواد، قوانینی را كشف كرد كه به نام خود او ثبت شده است و به عنوان قوانین "رائولت" معروف می باشد. این قانون درباره تنزل نقطه انجماد به این صورت می باشد كه در محلول های رقیق یك جسم تجزیه ناپذیر، پایین آمدن نقطه انجماد، به نسبت مستقیم عیار محلول و به نسبت عكس جرم ماده حل شده تغییر می كند. این مسئله درباره بالا رفتن نقطه غلیانْ با همان نسبت ها صادق می باشد. از قوانین رائول برای تعیین تقریبی میزان جرم ملكولی عناصر استفاده می شود. این دانشمند فرانسوی سرانجام در اول آوریل سال ۱۹۰۱م در ۷۱ سالگی درگذشت.

 

Share