تهیه و تنظیم اولین آیین نامه راهنمایی و رانندگی در ایران (1330 ش)

23 اردیبهشت
آیین نامه راهنمایی و رانندگی در ایران(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

آیین نامه رانندگی مجموعهٔ قوانین و مقررات رانندگی است که هر راننده ای باید آن را مطالعه ودر زمان رانندگی رعایت کند. متقاضیان دریافت گواهینامه رانندگی، باید قبل از امتحان عملی در آزمونی که معمولاً کتبی برگزار می شود، به پرسش هایی که از این آئین نامه طرح شده اند پاسخ دهند. در اردیبهشت ماه سال 1390 مجلس شورای اسلامی قانون جدید راهنمایی و رانندگی را به تصویب رساند.در این طرح مقررات سختی برای کنترل تردد کلیه وسایل نقلیه در سطح کشور در نظر گرفته شده است.

Share