درگذشت "ابن دَهّان" ادیب و شاعر مسلمان(612 ق)

16 شعبان
درگذشت "ابن دَهّان" ادیب و شاعر مسلمان(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

ابوبكر، مبارك بن ابی طالب بن مبارك بن سعید ملقب به وجیه واسطی و مشهور به ابن دَهان، ادیب و شاعر نابینای مسلمان در جمادی الثانی 532 یا 534 ق در شهر واسط در عراق به دنیا آمد. او پس از مدتی به همراه پدر رهسپار بغداد شد و از محضر دانشمندان نام آوری همچون ابن خَشّاب و ابوالبركات ابن الانباری استفاده برد و از عالمانی نظیر یحیى بن ثابت و احمد بن مبارك نیز حدیث شنید. او در همه ی علوم متدوال زمان خود از جمله فقه، تفسیر قرآن، طب و نجوم از مهارتی بسیار برخوردار بود و اشعاری دلنشین می سرود و به زبان های فارسی، تركی، رومی، هندی و ارمنی تسلط داشت. ابن دَهّان را در هوش، دانش، فروتنی و بردباری و چیره دستی در علوم متداول زمان ستوده اند. گفته اند كه هیچ گاه خشمگین نشد و حتی آن گاه كه به عمد می خواستند وی را به خشم آورند موفق نگردیدند. اگرچه از آثار ابن دهّان جز چند قصیده، اثری دیگر باقی نمانده است، اما برخی از مورخان معتقدند كه او در علم نحو نیز دارای تألیفاتی است. ابن دَهّان سرانجام در هشتاد سالگی در بغداد درگذشت و در همان شهر به خاك سپرده شد.

 

Share