رحلت "ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی" سومین نایب خاصِّ امام زمان(عج)(326 ق)

18 شعبان
ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

سومین سفیر و نایب و وكیل امام زمان، عالم جلیل القدر و شیخ بزرگوار حسین بن روح نوبختی است. وی پس از محمد بن عثمان، نایب دوم حضرت ولی عصر(عج) به نیابت حضرت حجت دست یافت و در مدت 21 سال، واسطه ای بین مردم با ذات مقدس امام زمان بود. وفات این دانشمند امامی در سال 326 ق روی داد و در بازار عطّاران بغداد به خاك سپرده شد.

 

Share