فروپاشی رژیم دیکتاتوری موبوتو سه سه سکو در کشور افریقایی کنگو(1997میلادی)

18 می
ژوزف موبوتو,Mobutu Sese Seko,موبوتو سه سه سكو,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

ژنرال ژوزف موبوتو معروف به موبوتو سه سه سکو، رئیس ستاد ارتش کنگو بود، ولی در 25 نوامبر 1965میلادی طی کودتایى، زمام امور را به دست گرفت. وی پس از آن، با اتخاذ روشی خودکامه، از اختیارات مجلس کنگو کاست و با حذف پست نخست وزیری، کلیه اختیارات کشور را در دست خود گرفت. موبوتو ضمن تغییر نام کنگو به زئیر، به تقلید از چین، نوعی انقلاب فرهنگی به راه انداخت و در جریان این انقلاب که آن را بازگشت به خویشتن نامید، اقدامات مضحک و مبتذلی انجام داد. این مسئله باعث شد تا جریان غرب گرایى، بار دیگر به عنوان یک اندیشه مترقی توسط او به کشور باز گردد. برقراری روابط با رژیم صهیونیستی، حمایت از شورشیان آنگولا، برگزاری انتخابات تحت فشارهای بین المللی، سرکوبی اعتراضات مردمی و دانشجویى از اقداماتی بود که در زمان حکومت موبوتو سه سه سکو انجام شد. در اوایل دهه 1990میلادی با پدیدار شدن نشانه های تغییر اوضاع در صحنه بین المللی و وقوع تحول در کشورهای دیکتاتوری، اعتراضات و تظاهرات داخلی بر ضد موبوتو در شهرهای مختلف زئیر شکل گرفت که خواهان کناره گیری او از قدرت و تشکیل یک کنفرانس ملی برای بررسی و تدوین قانون اساسی جدید بودند. از سوی دیگر، موبوتو که با اعتراضات عمومی مواجه شده بود بحث حکومت دموکراتیک و تبدیل حکومت به نظام چند حزبی را مطرح کرد و حتی یکی از رهبران مخالفان را به نخست وزیری منصوب نمود. اما این اعمال نه تنها از اعتراضات نکاست بلکه تعداد زیادی از مردم در جریان این درگیری ها کشته و زخمی شدند. در سال های 1996 میلادی و 1997میلادی مذاکرات جهت حل مناقشه بین لوران کابیلا رهبر مخالفان و موبوتو سه سه سکو انجام شد که بدون نتیجه پایان یافت. ادامه زد و خورد بین شورشیان و نیروهای دولتی سرانجام به شکست سه سه سکو و فرار او به مراکش در شانزدهم مه 1997میلادی انجامید. در نهایت، نیروهای مخالف وارد پایتخت شدند و دو روز بعد در هجده مه 1997میلادی، حکومت سی و دو ساله دیکتاتوری موبوتو سه سه سکو سقوط کرد. با فروپاشی دولت موبوتو، لوران کابیلا رهبر شورشیان به ریاست جمهوری کنگو رسید و دور تازه ای از حوادث این کشور آغاز شد.

 

Share