درگذشت "شاه شجاع"، فرمانروای آل مظفر(786 ق)

22 شعبان
درگذشت ابوالفوارس جلال‌ الدین شاه شجاع(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

ابوالفوارس جلال‌ الدین شاه شجاع از سلاطین آل مظفر و مشهورترین فرد از این خاندان است. شاه شجاع در نه سالگی قرآن را حفظ كرد. وی مردی شجاع و دیندار و پادشاهی فاضل، شاعر دوست و ادیب پرور بود. خواجه حافظ شیرازی و عماد فقیه كرمانی از شعرای عصر این پادشاه هستند. شاه شجاع در شیراز مدفون است.

Share