انتقال یهودیان اتیوپی به سرزمین های اشغالی توسط رژیم صهیونیستی (۱۹۹۱م)

۲۴ می
رژیم غاصب صهیونیست,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

رژیم صهیونیستی در عملیات سلیمان برای دومین بار، با ایجاد یك پل هوایى، ۱۴۴۰۰ یهودی اتیوپیایى دیگر را به فلسطین اشغالی منتقل كرد. در سال ۱۹۸۴م نیز این رژیم در اقدامی مشابه با عنوان عملیات موسی، هزاران تن از یهودیان اتیوپی را كه فلاشه نامیده می شوند به سرزمین های اشغالی منتقل كرده بود. یهودیان اتیوپی كه بر اثر مهاجرت و ازدیاد نسل، تعداد آن ها در فلسطین اشغالی رو به افزایش بود، به دلیل وعده های سران تل آویو مبنی بر بهبود وضعیت اقتصادی شان، به این سرزمین رفتند. اما یهودیان اتیوپیایی با تبعیض فراوان اقتصادی و اجتماعی در فلسطین اشغالی روبرو شدند و به همین دلیل در تجمعات و اعتراضات متعدد، خواهان بازگشت به سرزمین اصلی خود شده اند.

 

Share