رحلت "ابن نعیم" فقیه و راوی اخبار تاریخی (219 ق)

29 شعبان
ابن نعیم,فقیه و راوی اخبار تاریخی,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

فضل بن دوكین معروف به ابن نعیم محدث، فقیه و راوی اخبار تاریخی در سال 130 ق در عراق به دنیا آمد. او از راویان بسیار معتبر حدیث به شمار می رود و مورد احترام و اعتماد علمای اسلام است كتاب الصلاة از اوست. همچنین دوكتاب المناسك و المسایل الفقه را به او نسبت داده اند.

Share