آواتار/ اثرات گناه بر دنیا و آخرت

عکس پروفایل و استوری مناسبتی

آواتار مناسبتی

آواتار مذهبی

تصویر پروفایل

عکس پروفایل

نمایه

ضیاءالصالحین

امام علی(علیه السلام): بدانید که گناهان، اسبان چموشى هستند که گناهکاران بر آنها نشسته و لگامهایشان رها شده است، پس سوارانشان را در آتش می افکنند.[*]

با بررسى روایات بدست مى آید که گناهان مختلف، داراى آثار گوناگون است، که چند مورد از اثار شوم گناه عبارتند از:

1. قساوت قلب: امیرمؤ منان على (علیه السلام): اشک چشم ها نخشکد مگر به خاطر قساوت و سختى دل ها و دل ها سخت نشود مگر بخاطر گناهان بسیار.[1]
2 . سلب نعمت: امام صادق علیه السلام مى فرماید: پدرم همواره مى فرمود: خداوند حکم قطعى فرموده که نعمتى را که به بنده اش داده، از او نگیرد، مگر زمانى که بنده گناهى انجام دهد که بخاطر آن سزاوار کیفر گردد.[2]
3 . عدم استجابت دعا: امام باقر(علیه السلام): همانا بنده از خدا حاجتى مى خواهد، اقتضا دارد که زود یا دیر برآورده شود، سپس آن بنده گناهى انجام مى دهد خداوند به فرشته مى فرماید: حاجت او را روا مکن و او را محروم ساز زیرا در معرض خشم من درآمد و سزاوار محرومیت شد.[3]
4 . الحاد و انکار: رسول اکرم صلّى اللّه علیه و آله در ضمن گفتارى فرمودند: همانا گناهان گمراهى را بر گنهکار مسلط مى نماید تا آنجا که او را به رد ولایت و امامت وصى رسول خدا و انکار نبوت پیامبر و به همین منوال انکار یکتایى خدا و الحاد و کفر در دین خدا، آلوده مى گرداند.[4]
5 . قطع روزى: امام باقر علیه السلام مى فرماید: مردى گناهى انجام مى دهد و در نتیجه روزى از او دور مى شود.[5]
6 . محرومیت از نماز شب: امام صادق علیه السلام مى فرماید: انسان بر اثر ارتکاب گناه از نماز شب محروم مى گردد.[6]
7. عدم امن از حوادث: امیرمؤمنان على علیه السلام فرمودند: گنهکار نباید خود را از بلاهاى شبانه و حوادث ناگهانى ایمن بداند.[7]
و عواقب شوم دیگر که آنها را فهرست وار ذکر مى کنیم : 8 قطع باران . 9 ویرانى خانه .10 حبس صدساله قیامت . 11 خشم و لعن الهى . 12 بلاهاى بى سابقه . 13 پشیمانى . 14 پرده درى و رسوایى . 15 کوتاهى عمر. 16 زلزله . 17 فقر عمومى .18 اندوه . 19 بیمارى .20 تسلط اشرار

پی نوشت:
[*]- میزان الحکمه حدیث ۶۷۴۴
[1]- کافى ، ج 2 ص 271.
[2]- کافى ، ج 2 ص 273.
[3]- کافى ، ج 2 ص 271.
[4]- بحار، ج 73 ص 360.
[5]- کافى ، ج 2 ص 271.
[6]- کافى ، ج 2 ص 271.
[7]- کافى ، ج 2 ص 269.

مطالعه بیشتر در :

آثار گناه در زندگی

 

Share