ضیاءالصالحین پیاز قرمز دشمن درجه یک سرطان | ضیاءالصالحین

پیاز قرمز دشمن درجه یک سرطان

پیاز قرمز دشمن درجه یک سرطان

گروهی از دانشمندان در دانشگاه گوئلف در مطالعه ای بر روی اثرات پیازهای گوناگون در مبارزه با سلول های سرطانی دریافتند که همه ی گونه‌ های پیاز عملکرد یکسانی ندارند.
این گروه به رهبری پروفسور «سورش نیتیراجان» پنج نوع پیاز پرورش یافته در اونتاریوی کانادا را آزمایش و کشف کرد که گونه ی پیاز قرمز رتبه ی اول را به خود اختصاص می دهد.
در این مطالعه، سلول های سرطانی روده بزرگ در تماس مستقیم با کورستینِ استخراج شده از پنج نوع پیاز مختلف قرار داده شد.

منبــــــع :

منبع: امید و سرطان

Share