ضیاءالصالحین توصیف خارق العاده دنیا از زبان امام علی(ع) | ضیاءالصالحین

توصیف خارق العاده دنیا از زبان امام علی(ع)

بیشترین ضربه هارو خوبترین آدمها میخورند ؛
برای خوبیهاتون حد تعیین کنید و هر کس را به اندازه لیاقتش بها دهید نه به اندازه مرامتان ؛
زندگی کردن با مردم این دنیا همچون دویدن در گله اسب است !
تا میتازی با تو میتازند ؛
زمین که خوردی ؛ آنهایی که جلوتر بودند ؛ هرگز برای تو به عقب باز نمیگردند !
و آنهایی که عقب بودند ؛ به داغ روزهایی که میتاختی تو را لگد مال خواهند کرد !
در عجبم از مردمی که بدنبال دنيايی هستند که روز به روز از آن دورتر ميشوند ؛
و غافلند از آخرتی که روز به روز به آن نزديکتر ميشوند

Share