7حدیث از امام حسن علیه السلام

1. امام حسن عليه السلام فرمودند :
هر گاه شنيدى شخصى آبروى مردم را مى ريزد ، بكوش تا تو را نشناسد .
منبع.همان ، ج 74 ، ص 198 .

2. امام حسن عليه السلام فرمودند:
انديشيدن، مايه زندگى دل شخص با بصيرت است.
منبع. بحار الأنوار

3. امام حسن عليه السلام فرمودند :
غفلت آن است كه مسجد [رفتن براى نماز ]را ترك كنى و از تبهكار فرمان برى.
منبع. بحار الأنوار : 78/115/10.

4. امام حسن عليه السلام فرمودند:
با خرد است كه هر دو سراى به دست مى آيد و هر كه از خرد محروم باشد از هر دو سراى محروم شود.
منبع. كشف الغمّة : 2/197.

5. امام حسن عليه السلام فرمودند :
پستى اين است كه سپاسگزار نعمت نباشى .
منبع. تحف العقول : 233 .

6. امام حسن عليه السلام فرمودند :
بخشيدن پيش از طلب كردن [كسى ]از بزرگترين سرورى هاست .
منبع. بحار الأنوار : 78/113/7 .

7. امام حسن عليه السلام فرمودند :
زكات ، هيچگاه از ثروت نمى كاهد .
منبع. بحار الأنوار: 96/23/56.

انجمن‌ها: 
Share

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.