7حدیث از امام حسن علیه السلام

1. امام حسن عليه السلام فرمودند :
هر گاه شنيدى شخصى آبروى مردم را مى ريزد ، بكوش تا تو را نشناسد .
منبع.همان ، ج 74 ، ص 198 .

2. امام حسن عليه السلام فرمودند:
انديشيدن، مايه زندگى دل شخص با بصيرت است.
منبع. بحار الأنوار

3. امام حسن عليه السلام فرمودند :
غفلت آن است كه مسجد [رفتن براى نماز ]را ترك كنى و از تبهكار فرمان برى.
منبع. بحار الأنوار : 78/115/10.

4. امام حسن عليه السلام فرمودند:
با خرد است كه هر دو سراى به دست مى آيد و هر كه از خرد محروم باشد از هر دو سراى محروم شود.
منبع. كشف الغمّة : 2/197.

5. امام حسن عليه السلام فرمودند :
پستى اين است كه سپاسگزار نعمت نباشى .
منبع. تحف العقول : 233 .

6. امام حسن عليه السلام فرمودند :
بخشيدن پيش از طلب كردن [كسى ]از بزرگترين سرورى هاست .
منبع. بحار الأنوار : 78/113/7 .

7. امام حسن عليه السلام فرمودند :
زكات ، هيچگاه از ثروت نمى كاهد .
منبع. بحار الأنوار: 96/23/56.

انجمن‌ها: 
Share

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.

برای سفارش تبلیغات کلیک کنید
برای سفارش تبلیغات کلیک کنید