علت گرانی

علت گرانی در بیان امیرالمومنین علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام: ای مالک!
مردم زمانی تنگدست میگردند كه همت واليان ، گردآوردن مال اندوزی بُوَد.
و همانا ويراني زمين به جهت تنگدستی كشاورزان است؛
و تنگدستی كشاورزان به جهت غارت اموال از طرف زمامداران است؛ چرا كه به آينده حكومت‌شان، اعتقاد ندارند؛ و از تاريخ گذشتگان عبرت نمی‌گيرند.

منبع. نهج البلاغه نامه ٥٣

Share