حدیث/آسایش دل

امام صادق علیه السلام میفرمایند:
طَلَبتُ فَراغَ القلبِ فوَجَدتُهُ فی قِلَّةِ المالِ؛
آسایش دل را جستجو کردم و آن را در کمی مال و ثروت یافتم.

منبع.مستدرک الوسائل: 12/174/13810

انجمن‌ها: 
Share

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.