ضیاءالصالحین حدیث/ توصیه به زنان درباره ای شوهرداری | ضیاءالصالحین

حدیث/ توصیه به زنان درباره ای شوهرداری

انجمن‌ها: 

✅پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم میفرمایند: هرگاه زنی برای مرتب کردن خانه چیزی را از جایی به جای دیگر ببرد خداوند به او نظر رحمت میکند .
✅پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم میفرمایند: در هر بار شیر مکیدن نوزاد خداوند ثواب آزاد کردن یک بنده را به زن میدهد .
✅امام علی علیه السلام میفرمایند : جهاد زن خوب شوهرداری کردن است .
✅امام جعفر صادق علیه السلام میفرمایند : بهترین زنان زنی است که برای شوهرش خوشبو باشد .
✅امام جعفر صادق علیه السلام میفرمایند : چند گروه از زنان با حضرت زهرا در قیامت محشور میشوند.یکی از آنان زنانی هستند که بر بداخلاقی شوهر خود صبر میکنند .
✅پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم میفرمایند: یک لیوان آب دست شوهر دادن بهتر از یک سال نماز شب خواندن و روزه گرفتن است .

منبع احادیث: وسائل الشیعه، جلد 2، صفحه 39

Share