بچه های دسته ی رییس علی... / علیرضا قزوه

انجمن‌ها: 

بچه های دسته ی رییس علی... / شاعر : علیرضا قزوه

به رییس علی دلواری قهرمان مبارزه با استعمارگران در جنوب و به مدافعان خلیج فارس

طاقت آوردی خلیج فارس من
این همه سالها تو گرمای جنوب

سفره ی آبی و سبز آسمون
سفره ی مردم تنهای جنوب

**

دشمن از ما چی می خواد؟ خلیج فارس
صدای موجاش گریه هامونه

مرواریداش کابین همسرامون
صدفاش قلک بچه هامونه

**

اون روزا امامقلی خان تو جنوب
پشت پرتغالیا رو خوب شکست

قصه ی دلیری رییس علی
یاد انگلیسیا همیشه هست

**

بچه های دسته ی رییس علی
یه بار دیگه به میدون می زنن

شب مث ماهی می رن تو دریاها
صبحا مثل موج بیرون می زنن

**

پشت این تنگه رو محکم بگیرین
دشمنا رو نذارین پا بگیرن

به امام حسین قسم، یزیدیا
اومدن دریا رو از ما بگیرن

پدیدآورنده: 
Share