درک ایدوب هل من نداسین آچدی حنجر سود امر

انجمن‌ها: 

درک ایدوب هل من نداسین آچدی حنجر سود امر

درک ایدوب هل من نداسین آچدی حنجر سود امر
عرصه ی پیکار عشقه گلدی اصغر سود امر

تک قالوب میداندا چون شاهنشه ذوالاحتشام
نصرتین اوجینده ینصرنی دیدی مظلوم امام
پرده ده وحیی اشیتدی هم سپاه و هم خیام
سسله دی گهواره ده الله اکبر سود امر

قالدی بو  اوضاعه  حیران  قانتات  و  تائبات
دوشدی شش سودن طنینه هفت شهر کائنات
اصغر اوز گهواره سینده قیردی رمزیلن قمات 
تپراقا گهواره سینن دوشدی اطهر سود امر

وادی عرفان اولاندا عرصه گاه کارزار
ترک ایدوب گهواره نی پیکاره گلدی شیر خوار
پادشاه کربلایه وردی سان سرباز وار
طی ایدوب عشقین نهاجین اولدی افسر سود امر

حرمله  بیر  خبره  تیراندازیدی  بیداد گر
اَل قوی بازو کشیده فاصله آز اوخ سه پر
صیده باخ صیاده باخ اول قاضی ای صاحب نظر
هانسی صیاد اوخلیار آهونی آخر سود امر

جنگه باخ شش ماهیه اولدی مقابل مرد جنگ
اصغرین حلقومینه آتدی  بیر اوخنان اوچ خدنگ
اوخ کماننان آیرلاندا ائتدی حاضر بی درنگ
تشنه حلقومین ال اوسته ماه منظر سود امر

اوخ توخاندی حنجریندن  آلدی طاقت سینه دن
سفله تیراندازه  لشگر  چالدلار ال کینه دن
آخدی قان یاقوت مثلی اوخلانان گنجینه دن
محضر سلطان عشقه توکدی گوهر سود امر

سانجلوب اوچ شعبه پیکان شیر خوارین  حلقینه
ایتدیلر  تصویری  پرپر جلوه لندی آینه 
گوردی هر عارف کی گلدی کربلا صحرا سینه
وردی تصویر عرصده شرح جوهر سود امر

عقل ناقص درک ایدنمز ذاتی درحال مجاز
اوپدی اوخ شش ماهه نی ایتدی کمان سوز و گداز
آفرین بو شیرخواره ایلیوبدی کشف راز
یوخسا آچماز حنجرین اوچ پر اوخا هر سودامر

استاد علیرضا امانی اردبیلی

Share