احکام شرعی/ اختلاف قیمت نقد و اقساط

انجمن‌ها: 

احکام شرعی/ اختلاف قیمت نقد و اقساط

سؤال : اگر فروشنده اى به خریدارى بگوید که اگر فلان کالا را نقداً بخرى قیمتش فلان است و اگر به صورت اقساط بخرى باید علاوه بر قیمت اصلى ماهى مثلاً ۴۰۰۰ تومان اضافه بپردازى آیا پرداخت این مبلغ اضافه اشکال دارد؟ در صورت اشکال اگر این کار را انجام داده ایم باید چه کنیم؟

پاسخ : فروختن کالا به صورت اقساط به قیمتى بیشتر از قیمت نقد با تراضى طرفین اشکال ندارد.

منبع : استفتائات مقام معظم رهبری

Share