دختر بچه ای که تازه به سن تکلیف رسیده است و قدرت بر روزه گرفتن ندارد چه کند؟

انجمن‌ها: 

دختر بچه ای که تازه به سن تکلیف رسیده است و قدرت بر روزه گرفتن ندارد چه کند؟

انسان نمى تواند به سبب ضعف بدن، روزه را بخورد، ولى اگر ضعف او به قدرى است که معمولاً نمى شود آن را تحمل کرد، خوردن روزه اشکال ندارد.[امام خمینی، توضیح المسائل (محشّی)، گردآورنده: بنی هاشمی خمینی، سید محمدحسین، ج ۱، ص ۸۹۵، م ۱۵۸۳، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ هشتم، ۱۴۲۴ق].

لذا درباره چنین بچه ای که به سن تکلیف رسیده باید گفت؛ اگر روزه، موجب ضعفی شده که نمی توان تحمل کرد و برای او مشقت و حرج داشته باشد، روزه نگیرد. ولى بعداً در صورت توانایی، باید قضا کند و اگر تا ماه رمضان سال بعد قضا نکند براى هر روز یک مُد طعام، کفاره تأخیر (تقریباً ۷۵۰ گرم گندم یا مانند آن) به فقیر بدهد، مگر این که در تأخیر نیز معذور باشد.[فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، ج ۱، ص ۱۵۱، انتشارات امیر قلم، قم، چاپ یازدهم، بی تا؛ تبریزی، جواد بن علی، استفتاءات جدید، ج ۲، ص ۱۳۵، دفتر معظم له، قم، چاپ اول، بی تا؛ موسوی گلپایگانی، سید محمدرضا، مجمع المسائل، ج ۴، ص ۱۸۲، محقق و مصحح: کریمی جهرمی، علی، ثابتی همدانی، علی، نیری همدانی، علی، دار القرآن الکریم ، قم، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق؛ خمینى، سید روح اللّٰه، استفتاءات، ج ۱، ص ۳۳۳، دفتر انتشارات اسلامى، قم، پنجم، ۱۴۲۲ق؛ حسینی خامنه ای، سید علی، أجوبة الاستفتاءات، ص ۱۵۲، دفتر معظم له، قم، چاپ اول، ۱۴۲۴ق].

البته برخی از مراجع در این باره می گویند: «دختران پس از تمام شدن ۹ سال قمرى بالغ مى شوند ولى اگر نتوانند بعضى از وظایف مانند روزه را بر اثر ضعف انجام دهند از آنها ساقط مى شود [و قضا ندارد] و به جاى آن براى هر روز یک مد طعام به فقیر دهند».[مکارم شیرازی، ناصر، استفتاءات جدید، محقق و مصحح: علیان نژادی ، ابوالقاسم، ج ۱، ص ۸۹، انتشارات مدرسه امام علی بن ابیطالب(علیهما السلام)، قم، چاپ دوم، ۱۴۲۷ق].

پدیدآورنده: 
Share