حکم شرعی ریختن اسید بر روی میت طبق نظر آیت الله مکارم

انجمن‌ها: 

حکم شرعی ریختن اسید بر روی میت

در این نوشتار قصد داریم «حکم شرعی ریختن اسید بر روی میت را طبق نظر آیت الله مکارم شیرازی» برای شما عزیزان بیان کنیم. با ضیاءالصالحین همراه باشید.

حکم شرعی ریختن اسید بر روی میت طبق نظر آیت الله مکارم

پرسش:

ریختن اسید بر میت برای تجزیه زودتر چه حکمی دارد؟

پاسخ:

جایز نیست.

حکم شرعی ریختن اسید بر روی میت طبق نظر آیت الله مکارم

Share