مهدویت در قرآن / بخش 20

انجمن‌ها: 

مهدویت در قرآن / بخش 20

مهدویت در قرآن / بخش 20

«آیه‌ ای از سوره بقره»

فاستَبِقُوا الخَيراتِ أَينَ ما تَكونوا يَأتِ بِكُمُ اللَّهُ جَميعًا... (سوره بقره، آیه 148)

در نیکی ها، بر یکدیگر سبقت جویید! هر جا باشید خداوند همه شما را حاضر می کند...

امام باقر در تفسیر این آیه فرمودند: 

آنگاه خداوند ۳۱۳ نفر از یارانش را که به تعداد اصحاب بدر هستند، بدون قرار قبلی، نزد وی گِرد آورد، مانند پاره های ابر پاییز، آنها را در مکه جمع کند. ای جابر این است معنی کلام خدا که هر جا باشید خدا همه شما را گِرد آورد

مهدویت در قرآن / بخش 20

منابع :

1: البرهان فی تفسیر القرآن، ج۱، ص۳۴۸

2: الغیبه، نعمانی، النص، ص۲۸۲

Share