این نشان زکاروان به جا مانده (بیژن ترقی)

انجمن‌ها: 

آتش کاروان

**

این نشان زکاروان به جا مانده

یک  جـــهان   شََــرار تنها

  مانــده در میان صــحرا

به درد خود سوزد              

  به سوز خود سازد

سوزد از جفای دوران       

 فتنه و بلای طوفان 

فنای او خواهد 

  به سوی او تازد

من هم ای یاران تنها ماندم    

  آتشی بودم بر جا ماندم

با این گرمی جان    در ره مانده حیران  

     این غم خود به کجا ببرم

با این جان لرزان        بااین پای لغزان   

    ره به کجا ز بلا ببرم

می سوزم گرچه با بی پروایی    

  می لرزم بر خود از این تنهایی

من هم ای یاران تنها ماندم  

آتشی بودم بر جا ماندم

آتشین خو هستی سوزم      

 شعله جانی_ بزم افروزم

بی پناهی محفل آرا        

 بی نصیبی تیره روزم

آه  آه   آه

من هم ای یاران تنها ماندم  

 آتشی بودم بر جا ماندم

آواز بدون ضرب:

بخت سبک عنان اگر  همرهی  کند  

چون گرد ره به بدرقه کاروان روم

سر میکشم که چو شعله برخیزم ای دریغ

کو پای قدرتی که پی همرهان روم

من هم ای یاران تنها ماندم 

 آتشی بودم بر جا ماندم(2) 

 

سال اجرا :1337

  بیژن ترقی
-------------------------------
آتش کاروان

آهنگساز:علی تجویدی    

 شاعر: بیژن ترقی

دستگاه : شور

Share