پیرو خط امام خمینی

انجمن‌ها: 

دست ازاين ماه تابان [امام خميني] برنداريد كه روزنه ي اميد مستضعفان جهان و ايران است. پيرو خط امام كه همان خط حزب الله است باشيد. 

شهيد محمود احمدي 

Share

استیکر این متن در تلگرام

https://t.me/stickers313/329