خدمت به مردم

انجمن‌ها: 

عمر شما در اثر خدمت به مردم زیاد میشود.

 آیت الله حق شناس (ره)

Share

استیکر این متن در تلگرام 

https://t.me/stickers313/378