علت مشکلات اجتماعی

انجمن‌ها: 

تمام مشکلات اجتماعی ما، از عمل خود ما سر چشمه میگیرد.

آیت الله حق شناس(ره)

Share

استیکر این متن در تلگرام

https://t.me/stickers313/415