حاجت ظهور

انجمن‌ها: 

سر راهت در انتظارم
برده هجرت صبر و قرارم
جز ظهورت اي گل زهرا
به خدا حاجتي ندارم

Share

استیکر این متن در تلگرام

https://t.me/stickers313/427