استفاده نکردن از علم خود

انجمن‌ها: 

پیامبر اکرم (ص):

إذا علم العالم فلم یعمل کان کالمصباح یضی ء للنّاس و یحرق نفسه.

دانشمندى که بداند و بکار نبندد مانند چراغ است که مردم را روشن کند و خود را بسوزد.

نهج الفصاحه:ح 220

Share

استیکر این متن در تلگرام

https://t.me/stickers313/431