فجر_آيه شماره 1 از سوره مبارکه فجر

انجمن‌ها: 

والفجروَ لَيالٍ عَشْرٍ
قسم به فجرو سوگند به شبهاى دهگانه
1- زمان، مقدّس و قابل سوگند است. «والفجر»
2- بعضى ایام از قداست ویژه ‏اى برخوردار است. «ولیال عشر»

Share

استیکر این متن در تلگرام

https://t.me/stickers313/440