راه کنترل نفس اماره

انجمن‌ها: 

باید نفس اماره را با بیداری شب و نماز اول وقت کنترل کنید.

آیت الله حق شناس(ره)

Share

استیکر این متن در تلگرام

https://t.me/stickers313/445