فالگیری

انجمن‌ها: 

س ۱۲۳۴. آيا فالگيری از طريق سنگريزه و کسب درآمد با آن جايز است؟
ج. اخبار به کذب جايز نيست.
اجوبة‌الاستفتائات امام خامنه ای-باب سحر و شعبده بازی - س 1234

Share

استیکر این متن در تلگرام

https://t.me/stickers313/458