ارزش دنیا

انجمن‌ها: 

این دنیا محلی نیست که دلی هوای ماندن در آن را بنماید.
شهيد محمد رضا تورجي زاده

Share

استیکر این متن در تلگرام

https://t.me/stickers313/460